Winkelmandje

Ronald van Assen

Ronald van Assen (Delft, 1971) is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij heeft ruim 17 jaar in de automatisering gewerkt, leek altijd vrolijk en leidde ogenschijnlijk een probleemloos leven. Dat leven bleek echter één grote schijnvertoning. In werkelijkheid was het een leven vol stress en angst wat resulteerde in het horen van stemmen, allerhande dwanggedachten, overspannenheid en middelen misbruik.

Pas op zijn veertigste levensjaar kwam hij met zijn verhaal naar buiten en kon er een diagnose worden gesteld. Hij bleek al die jaren al verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornissen te hebben (in een later stadium is ook een bipolaire stoornis vastgesteld). Vanaf dat moment nam zijn leven een heel andere wending. De juiste hulp werd gestart. Er werd een begin gemaakt met therapie en Ronald begon (in eerste instantie op therapeutische basis) met schrijven. Hij kreeg de smaak te pakken en heeft inmiddels meerdere boeken en verhalen geschreven. Zijn verdere leven wil hij wijden aan het schrijven en het ondersteunen van anderen met zijn ervaring binnen de psychiatrie.

Naast het schrijven is hij ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma. Hij geeft als ambassadeur voorlichting op het gebied van vooroordelen.

Websites


Boeken