Winkelmandje

Wouter van de Graaf studeerde enkele jaren sociale wetenschappen. Hij is sinds 1982 actief in de cliëntenbeweging in de psychiatrie, en de emancipatiebeweging van mensen met een makke (een beperking) in Nederland en daarbuiten. Vanaf 1983 is hij betrokken bij het Platform GGz Amsterdam en het tijdschrift Deviant. In 1991 was hij mede-oprichter van het European Network of Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP). In 1997 ontwikkelde hij een Nederlandse variant van de crisiskaart. Hij was in 1995 medeoprichter van het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid. Sinds 2005 is hij werkzaam als zelfstandig gevestigd onderzoeker, trainer en adviseur in Amsterdam. Hij is lid van het Ethisch Expertise Centrum van Arkin en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel.

Dries Boele studeerde aan enkele kunstacademies en vervolgens filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is vanaf 1983 betrokken bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 werkzaam als praktiserend filosoof, in en buiten Nederland, met name filosofisch consulentschap, socratische gesprekken, dilemmatrainingen en denkateliers. O.a. voor Nijenrode University, Amsterdamse politie, managementteams, artsen, gevangenen en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft hij leesgroepen en cursussen, met name filosofie van de levenskunst. Ook als filosofische vakantie, o.a. in Zuid-Frankrijk en bij de ISVW (Leusden). Hij verzorgt een training voor socratische gespreksleiders, en doet onderzoek naar filosofie met het oog op levenskunst en samenleving. Sinds 1994 leidt hij een filosofisch café, in Hotel de Filosoof in Amsterdam.

Sopa Bouman studeerde sociologie en schreef haar masterscriptie over het institutionaliseren van Moreel Beraad in de GGz. Momenteel is ze gespreksleider Moreel Beraad en lid van het Ethisch Expertise Centrum bij Arkin. Tevens is ze bestuurslid bij stichting Compassion for Care en geeft ze trainingen en workshops over compassie en ethiek.

Mark Janssen studeerde psychologie en werkte 18 jaar als onderzoeker bij het NcGv en het Trimbos-instituut. Sinds 2003 is hij als zelfstandige gevestigd in het bureau AdSearch. Hij deed vooral onderzoek in de GGz, de Maatschappelijke opvang en de Gehandicaptenzorg. Hij is sinds 1983 betrokken bij het Platform GGz Amsterdam en is medeoprichter van het tijdschrift Deviant.

Joke Jongejan is afgestudeerd in de filosofie. Na een loopbaan als bibliothecaris is zij begonnen als (milieu)opbouwwerker in Amsterdam Zuid. Hier startte zij een filosofisch café voor buurtbewoners. Na de aanslagen op de Twin Towers in New York verhardde de samenleving in Nederland. Hierdoor geraakt, vroeg zij zich af wat ze als filosoof zou kunnen doen. Ze begon met het organiseren van wereldmaaltijden (zie: www.wereldmaaltijd.nl). Uit het filosofisch café en de wereldmaaltijden zijn de interculturele socratische dialogen ontstaan. Naast dialogen in cafés, buurthuizen, moskeeën organiseert zij met vrijwilligers dialogen, filosoferen met kinderen en jongeren, op basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam. Eerst vanuit het opbouwwerk en later vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam. Sinds een jaar bestaat de stichting Dialoog in Actie (www.dialooginactie.nl). Deze stichting organiseert maandelijks een aantal interculturele dialogen in Amsterdam en door het jaar heen een aantal trainingen tot gespreksleider voor vrijwilligers.

Rosalie Metze is in 2005 afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarna is zij als Hogeschool Onderzoeker In Opleiding (HOIO) voor het kenniscentrum Maatschappij en Recht van de HvA gaan werken. In deze functie is zij verder gaan studeren en in 2008 is zij afgestudeerd als sociologe. Nu werkt ze als onderzoeker bij het lectoraat ‘Outreachend werken en innoveren’. Sinds 1 december 2010 houdt zij zich voornamelijk bezig met een promotieonderzoek naar het vergroten van de ervaren zelfregie bij kwetsbare ouderen door middel van de inzet van Eigen Kracht-conferenties. Ook is zij als docentonderzoeker verbonden aan de minor Outreachend werken.

Heinz Mölders is afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij heeft zich na zijn studie in 1985 als freelancer en vanaf 1998 als zelfstandige vanuit zijn bureau INCA Projectbureau Amsterdam bezig gehouden met het organiseren van projecten en het doen van onderzoek op de terreinen baanloosheid, baanloosheid en gezondheid, arbeidsrehabilitatie en communicatie. Sinds de negentiger jaren werkt hij aan de ontwikkeling en de organisatie van het communicatieproject Multiloog®. Hij is sinds 1985 betrokken bij het platform GGz Amsterdam en is medeoprichter van het tijdschrift Deviant. Daarnaast houd hij zich bezig met beeldende kunst o.a. in de Kunst – Multiloog.


Boeken