Winkelmandje

Heb je een boek of een verhaal geschreven?

toetsenbordWij willen het graag lezen! En misschien ook uitgeven.

Uitgeverij Tobi Vroegh vertelt de verhalen uit de psychiatrie vanuit het perspectief van degenen die het meemaken. Wij zijn altijd opzoek naar ervaringsverhalen. Ook mensen die door hun werk of familie te maken krijgen met de psychiatrische problematiek, kunnen een manuscript opsturen, maar dat moet echt vooral gaan over hun eigen ervaring ermee. 

Wat zijn onze voorwaarden?

  • Wij werken alleen met digitale bestanden
  • Wij lezen alleen verhalende teksten  (geen essays, scripties, verhandelingen of informatiemateriaal)
  • Het moet geschreven zijn in het Nederlands
  • De bladzijden moeten genummerd zijn
  • Op het manuscript graag vermelden: voorletters of voornaam, achternaam, je adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • Eventueel pseudoniem en werktitel vermelden
  • Voeg je kernachtige essentie van het verhaal toe (maximaal half A4)

En dan nog een paar vragen

  • Is het een verhaal uit je eigen leven of je levensverhaal?
  • Is er een link met de psychiatrie in je manuscript?
  • Zo ja, hoe zou je zelf de link met de psychiatrie omschrijven?
  • Is het manuscript volledig?
  • Waarom heb je dit geschreven?
  • Voor wie heb je het geschreven?
  • Ben je bereid het manuscript op sommige punten te veranderen in overleg met de redactie?

Tips bij het schrijven

  • Je manuscript moet een verhaal zijn met een kop en een staart. Het menselijke brein is altijd opzoek naar verhalen. Een hoofdpersoon die iets wil en dat is aan het eind gelukt, of niet. Bedenk welk verhaal je wil vertellen, probeer het samen te vatten in een zin.
  • Show don’t tell. Vertel ons niet alleen wat je wil overbrengen, maar laat het ons ook zelf meebeleven. Dus niet: “de man werd boos”, maar “de man werd steeds roder, hij begon te knarsetanden, zijn ogen trokken tot spleetjes en de stoom kwam uit zijn oren”.
  • Wees kwetsbaar. Het is moeilijk meeleven met iemand die zichzelf geweldig vindt en die weet hoe alles moet. Het is juist mooi om jezelf te herkennen in de problemen van een ander en te zien hoe hij ze overwonnen heeft.
  • Blijf leren, kijk bij anderen en laat je inspireren, bijvoorbeeld op www.schrijvenonline.org

Tenslotte

E-mail je manuscript naar . Houd rekening met een beoordelingstermijn van minimaal vier maanden. Wordt het langer, dan stellen we je daarvan op de hoogte.

En wil je toch je manuscript uit laten geven, maar heb je wensen die Uitgeverij Tobi Vroegh niet kan uitvoeren? Check dan even onze afdeling de Wensvogel, misschien dat er daar iets tussen staat dat bij je wensen past.