Winkelmandje

De auteur is een vrij jonge man met psychische en lichamelijke problemen. Hij houdt van 2013 tot 2016 blogs bij over zijn eigen ervaringen bij ‘BroedplaatZ’ in Tilburg, een platform waar cliënten in de zorg bloggen en twitteren over hun ervaringen. In dit boek zijn die blogs verzameld; omdat deze ongewijzigd zijn opgenomen, zitten er nogal wat herhalingen in. Op ongeregelde tijden publiceert hij zijn gevoelens en belevenissen, onder andere als ervaringsdeskundige in de psychiatrie. Het gaat steeds slechter met hem en de verslaglegging eindigt met een euthanasie. In een nawoord geeft zijn moeder een kort verslag over zijn levensloop en de reactie van de familie. In de periode van de blogs is er onder dezelfde titel als die van het boek een documentaire gemaakt over zijn leven, zijn besluit niet verder te kunnen en willen leven en het traject naar de euthanasie. Een dvd met deze documentaire is bijgesloten. Een persoonlijk verhaal gericht op begrip voor de psychiatrische patiënt, voor de problemen die deze meemaakt als hij onduldbaar lijdt; een egodocument.

Recensent: H.J.M. Bartelink-Hoo

NBD Biblion

Categorieën: nieuws