Winkelmandje

Wat doen wij?

Uitgeverij Tobi Vroegh wil met haar uitgaven een brug slaan tussen de psychiatrie en de rest van de maatschappij. Dit doen wij door het uitgeven van herstelverhalen, romans, dichtbundels, kinderboeken, brochures, onderzoeken en onze bestseller de jaarlijkse scheurkalender.

Wij willen zo bijdragen aan de emancipatie en participatie van mensen met een psychiatrische aandoening. Onze publicaties hebben een link met de psychiatrie doordat de auteur er zelf mee te maken heeft (gehad) of door de keuze van het onderwerp.

Wie zijn wij?

De uitgeverij heeft voor ogen om met gemotiveerde vrijwilligers kwalitatief goede publicaties te laten verschijnen. Mensen met een psychiatrische achtergrond en een vlotte pen zijn bijzonder waardevolle bronnen van informatie en creativiteit. Daarnaast vormt de uitgeverij zelf een veilige werkomgeving voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Wie was Tobi Vroegh?

Uitgeverij Tobi Vroegh is vernoemd naar de vrouw die aan de wieg stond van het eerste wegloophuis tegen de psychiatrie. Tobi stierf na een langdurige ziekte in 1999. Met het dragen van haar naam willen wij deze belangrijke voorvechtster herdenken.

 

De organisatie

In 2005 is de uitgeverij gefuseerd met SCIP (Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en projecten). SCIP maakt sinds 1 januari 2016 deel uit van De Regenbooggroep.