• herstelverhaal , informatief

    Qracht500 – Annemiek Onstenk

    Veel mensen verzwijgen hun aandoening of psychiatrisch verleden uit angst hun baan te verliezen of niet aangenomen te worden. In het magazine Qracht 500 delen honderd kwetsbare Nederlanders hun ervaringen met werk, bejegening en vooroordelen.