Winkelmandje

Doortje Kal (1948) is voormalig bijzonder lector kwartiermaken. Via haar publicaties probeert ze een samenleving te bevorderen waarin iedereen echt meetelt.

Vanaf 1984 is ze betrokken bij de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Ze zat in het Platform GGz Amsterdam dat de verhuizing van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort naar Amsterdam inspireerde en kritisch volgde. Van 1990 tot 1992 leidde ze twee dagactiviteitencentra en initieerde zij samen met Kees Onderwater een eerste project kwartiermaken (IEP: Integratie (Ex)Psychiatrische cliënten). Van 1992 tot 2002 was Doortje preventiewerker sociale psychiatrie bij Riagg Haagrand. In 1997 initieerde ze vandaaruit een project kwartiermaken in Zoetermeer.

In 2001 promoveerde Doortje aan de Universiteit voor Humanistiek op Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond.  Het is een deels filosofische reflectie op dit kwartiermaakproject.  Hierna is zij als ZZP-er verder gegaan met kwartiermaken vanuit het aan haar gekoppelde Landelijk Steunpunt Kwartiermaken – zie www.kwartiermaken.nl

In 2011 werd ze voor twee jaar tot bijzonder lector kwartiermaken benoemd aan Hogeschool Utrecht.

Doortje heeft een eigen website: www.kwartiermaken.nl


Boeken

Buiten het gewone
10 lezingen over kwartiermaken